dla przedszkoli i szkół podstawowych


OFERTA WARSZTATÓW 'AKCJA – REAKCJA – WOW’

To oferta dla najstarszych grup przedszkolnych oraz klas od I do III szkół podstawowych.

Jest akcja! Mieszamy składniki.

Zachodzi reakcja, a potem wszystkie dzieci krzyczą: „WOW!” 🙂

To wspaniałe, pełne magii, wesołe i kolorowe popularno-naukowe warsztato-pokazy w 'Willi z pasją’

Czas trwania uzależniony jest od grupy wiekowej i trwa od 60-90 minut.

OFERTA WARSZTATÓW KSZTAŁCĄCYCH DOBRE PODSTAWY ORAZ ROZWIJAJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
DZIECI Z KLAS II-VIII


Zapraszamy klasy szkół podstawowych wraz z nauczycielami/pedagogami na warsztaty, których celem jest kształtowanie dobrych postaw oraz poszerzenie repertuaru umiejętności społecznych.

Poprzez działania twórcze, ćwiczenia i zabawy oraz pracę w grupie, dzieci:
– udoskonalą umiejętności komunikacyjne oraz budowania relacji,
– rozwiną współpracę w grupie rówieśniczej podczas pokonywania trudności,
– odkryją swoje mocne strony,
– poznają emocje i uczucia oraz sposoby radzenia sobie z silnymi emocjami,
– nauczą się rozwiązywać konflikty w grupie oraz korygować zachowania niszczące relacje,
– doświadczą czerpania z różnorodności, wzmocnią postawę wzajemnej akceptacji,
– poznają zachowania bezpieczne.

Dzięki przyjaznej i bezpiecznej atmosferze zajęcia staną się wskazówką do pracy nad sobą i motywacją do
zmian na lepsze.

Propozycje tematów:


Dla klas II i III:
Przyjazna klasa.

Warsztaty integracyjne, nastawione na kształtowanie relacji, budowanie więzi. Mają na celu lepsze
poznanie kolegów z klasy, ich potrzeb, umiejętności, marzeń, wzmocnienie zaufania i poczuciabezpieczeństwa w grupie. Dzieci uczą się dbać o przyjazną atmosferę kształtując postawę życzliwości,
otwartości i akceptacji. Doświadczają współpracy, która sprzyja wzrostowi poczucia odpowiedzialności
uczestników za własne zachowanie oraz za to, co dzieje się w grupie.

Mam tę moc!
Warsztaty odkrywające mocne strony, potencjał i zasoby dzieci. Mają na celu wzmocnienie pewności
siebie oraz utwierdzenie w przekonaniu, że każdy ma własną „super moc”, której nie da się porównać
jedną miarą z innymi. Dzieci uczą się czerpać również ze słabości, nie traktując potknięć jako porażki.
Odkrywają siłę motywacji. Potrafią dostrzec „moc” drugiej osoby bez oceniania po pozorach.

Oswajamy emocje.
Warsztaty, których celem jest poznanie emocji, uczuć, stanów. Ćwiczenie ich rozpoznawania i
wyrażania. Dzieci uczą się radzenia sobie z silnymi emocjami. Poprzez działania twórcze poznają
w jaki sposób można je wyrażać.

Mozaika.
Warsztaty kształtujące postawę akceptacji, mają na celu odkryć potencjał różnorodności i wyjątkowości
cech osób z grupy. Dzieci uczą się empatii, tolerancji i poszanowania swoich praw. Warsztaty mają
zachęcać do lepszego poznania drugiego człowieka, jego potrzeb, uczuć, zainteresowań, marzeń,
umiejętności oraz tego, by zbyt pochopnie i stereotypowo nikogo nie oceniać.

Poskromić smoka!
Warsztaty dotyczące zachowań agresywnych, podczas których dzieci uczą się różnicy między złością,
agresją i przemocą. Odkrywają swoje sposoby na wyrażanie złości. Poznają przyczyny i skutki
zachowań agresywnych, a także wypracowują sposoby jak radzić sobie z przejawami agresji

Baśniobajanie.
Warsztaty oparte na baśni czy opowiadaniu. Temat wybierany w porozumieniu z nauczycielem czy
pedagogiem w zależności od grupy. Celem warsztatu jest wysłuchanie opowieści w kontekście
konkretnego problemu. Dzieci poprzez opowieść, proponowane do niej ćwiczenia i zadania oswajają się
z tematem, kształtują zachowania bezpieczne, uczą się konstruktywnych rozwiązań problemów.

Sztuka komunikacji.
Warsztaty, których celem jest kształtowanie relacji w grupie, wzmacnianie pewności siebie oraz
wzajemne poznanie i porozumienie. Dzieci kształtują umiejętność posługiwania się językiem tzw.
„dobrej komunikacji”, która zapobiega konfliktom, ułatwia poszukiwanie kompromisów. Rozwijają
techniki aktywnego słuchania oraz precyzję wypowiedzi.

Dla klas IV-VIII:
Przyjazna klasa.

Warsztaty integracyjne, nastawione na kształtowanie relacji, budowanie więzi. Mają na celul epsze
poznanie kolegów z klasy, ich potrzeb, umiejętności, marzeń, wzmocnienie zaufania i poczucia
bezpieczeństwa w grupie. Dzieci i młodzież uczą się dbać o przyjazną atmosferę kształtując postawę
życzliwości, otwartości i akceptacji. Doświadczają współpracy, która sprzyja wzrostowi poczucia
odpowiedzialności uczestników za własne zachowanie oraz za to, co dzieje się w grupie.

Mam tę moc!
Warsztaty odkrywające mocne strony, potencjał i zasoby dzieci i młodzieży. Mają na celu wzmocnienie
pewności siebie oraz utwierdzenie w przekonaniu, że każdy ma własną „super moc”, której nie da się
porównać jedną miarą z innymi. Osoby uczestnioczące uczą się czerpać również ze słabości, nie
traktując potknięć jako porażki. Odkrywają siłę motywacji. Potrafią dostrzec „moc” drugiej osoby bez
oceniania po pozorach.

Oswajamy emocje.
Warsztaty, których celem jest poznanie emocji, uczuć, stanów. Ćwiczenie ich rozpoznawania i
wyrażania. Dzieci uczą się radzenia sobie z silnymi emocjami. Poprzez działania twórcze poznają w
jaki sposób można je wyrażać.

W różnorodności siła.
Warsztaty kształtujące postawę akceptacji, mają na celu odkryć potencjał różnorodności i
wyjątkowości cech osób z grupy. Dzieci i młodzież uczą się empatii, tolerancji i poszanowania swoich
praw. Warsztaty mają zachęcać do lepszego poznania drugiego człowieka, jego potrzeb, uczuć,
zainteresowań, marzeń, umiejętności oraz tego, by zbyt pochopnie i stereotypowo nikogo nie oceniać.

Sztuka komunikacji.
Warsztaty, których celem jest kształtowanie relacji w grupie, wzmacnianie pewności siebie oraz
wzajemne poznanie i porozumienie. Dzieci i młodzież kształtują umiejętność posługiwania się
językiem tzw. „dobrej komunikacji”, która zapobiega konfliktom, ułatwia poszukiwanie kompromisów.
Rozwijają techniki aktywnego słuchania oraz precyzję wypowiedzi.


Temat ustalony dla klasy w porozumieniu z nauczycielem lub pedagogiem szkolnym.
Istnieje możliwość poprowadzenia warsztatów w oparciu o potrzeby grupy klasowej. Następuje to
podczas bezpośredniej rozmowy wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego z prowadzącą
warsztaty.
Zajęcia trwają: dla klas II i III około 2 godz., dla klas IV – VIII około 3 godziny.


OFERTA WARSZTATÓW W MAJSTERKOWNI – BEZPŁATNYM WARSZTACIE STOLARSKIM DLA MIESZKAŃCÓW TORUNIA

Dzieci odkrywają Majsterkowanię – bezpłatny warsztat dla mieszkańców Torunia, poznają urządzenia, omawiamy zasady bezpieczeństwa, zobaczą jak działa piła. Po części teoretycznej zmajsterkują dla siebie medal 🙂

Warsztat trwa około 1 godziny i jest realizowany w Majsterkowni przy ulicy Podgórnej 14.

Wszystkie nasze warsztaty są bezpłatne, bo zrealizowane dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń.