dla przedszkoli i szkół podstawowych

’AKCJA – REAKCJA – WOW’ -warsztaty prowadzone przez Dorotę

To oferta dla najstarszych grup przedszkolnych oraz klas I i II szkół podstawowych.

Jest akcja! Mieszamy składniki. Zachodzi reakcja, a potem wszystkie dzieci krzyczą: „WOW!” 🙂

To wspaniałe, pełne magii, wesołe i kolorowe popularno-naukowe warsztato-pokazy w 'Willi z pasją’

Czas trwania uzależniony jest od grupy wiekowej i trwa od 60-90 minut.


OFERTA WARSZTATÓW KSZTAŁCĄCYCH DOBRE PODSTAWY ORAZ ROZWIJAJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
Zapraszamy klasy szkół podstawowych na warsztaty, których celem jest kształtowanie dobrych postaw oraz poszerzenie repertuaru umiejętności społecznych.

Poprzez działania twórcze, ćwiczenia i zabawy oraz pracę w grupie, dzieci:
– udoskonalą umiejętności komunikacyjne oraz budowania relacji,
– rozwiną współpracę w grupie rówieśniczej podczas pokonywania trudności,
– odkryją swoje mocne strony,
– poznają emocje i uczucia oraz sposoby radzenia sobie z silnymi emocjami,
– nauczą się rozwiązywać konflikty w grupie oraz korygować zachowania niszczące relacje,
– doświadczą czerpania z różnorodności, wzmocnią postawę wzajemnej akceptacji,
– poznają zachowania bezpieczne.

Dzięki przyjaznej i bezpiecznej atmosferze zajęcia staną się wskazówką do pracy nad sobą i motywacją do zmian na lepsze.

PROPOZYCJE TEMATÓW WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ AGNIESZKĘ ZAKRZEWSKĄ DLA
KLAS OD III-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


Dla klas III:
Przyjazna klasa.

Warsztaty integracyjne, nastawione na kształtowanie relacji, budowanie więzi. Mają na celu lepsze
poznanie kolegów z klasy, ich potrzeb, umiejętności, marzeń, wzmocnienie zaufania i poczuciabezpieczeństwa w grupie. Dzieci uczą się dbać o przyjazną atmosferę kształtując postawę życzliwości,
otwartości i akceptacji. Doświadczają współpracy, która sprzyja wzrostowi poczucia odpowiedzialności
uczestników za własne zachowanie oraz za to, co dzieje się w grupie.

Mam tę moc!
Warsztaty odkrywające mocne strony, potencjał i zasoby dzieci. Mają na celu wzmocnienie pewności
siebie oraz utwierdzenie w przekonaniu, że każdy ma własną „super moc”, której nie da się porównać
jedną miarą z innymi. Dzieci uczą się czerpać również ze słabości, nie traktując potknięć jako porażki.
Odkrywają siłę motywacji. Potrafią dostrzec „moc” drugiej osoby bez oceniania po pozorach.

Oswajamy emocje.
Warsztaty, których celem jest poznanie emocji, uczuć, stanów. Ćwiczenie ich rozpoznawania i
wyrażania. Dzieci uczą się radzenia sobie z silnymi emocjami. Poprzez działania twórcze poznają
w jaki sposób można je wyrażać.

Mozaika.
Warsztaty kształtujące postawę akceptacji, mają na celu odkryć potencjał różnorodności i wyjątkowości
cech osób z grupy. Dzieci uczą się empatii, tolerancji i poszanowania swoich praw. Warsztaty mają
zachęcać do lepszego poznania drugiego człowieka, jego potrzeb, uczuć, zainteresowań, marzeń,
umiejętności oraz tego, by zbyt pochopnie i stereotypowo nikogo nie oceniać.

Poskromić smoka!
Warsztaty dotyczące zachowań agresywnych, podczas których dzieci uczą się różnicy między złością,
agresją i przemocą. Odkrywają swoje sposoby na wyrażanie złości. Poznają przyczyny i skutki
zachowań agresywnych, a także wypracowują sposoby jak radzić sobie z przejawami agresji

Baśniobajanie.
Warsztaty oparte na baśni czy opowiadaniu. Temat wybierany w porozumieniu z nauczycielem czy
pedagogiem w zależności od grupy. Celem warsztatu jest wysłuchanie opowieści w kontekście
konkretnego problemu. Dzieci poprzez opowieść, proponowane do niej ćwiczenia i zadania oswajają się
z tematem, kształtują zachowania bezpieczne, uczą się konstruktywnych rozwiązań problemów.

Sztuka komunikacji.
Warsztaty, których celem jest kształtowanie relacji w grupie, wzmacnianie pewności siebie oraz
wzajemne poznanie i porozumienie. Dzieci kształtują umiejętność posługiwania się językiem tzw.
„dobrej komunikacji”, która zapobiega konfliktom, ułatwia poszukiwanie kompromisów. Rozwijają
techniki aktywnego słuchania oraz precyzję wypowiedzi.

Dla klas IV-VIII:
Przyjazna klasa.

Warsztaty integracyjne, nastawione na kształtowanie relacji, budowanie więzi. Mają na celul epsze
poznanie kolegów z klasy, ich potrzeb, umiejętności, marzeń, wzmocnienie zaufania i poczucia
bezpieczeństwa w grupie. Dzieci i młodzież uczą się dbać o przyjazną atmosferę kształtując postawę
życzliwości, otwartości i akceptacji. Doświadczają współpracy, która sprzyja wzrostowi poczucia
odpowiedzialności uczestników za własne zachowanie oraz za to, co dzieje się w grupie.

Mam tę moc!
Warsztaty odkrywające mocne strony, potencjał i zasoby dzieci i młodzieży. Mają na celu wzmocnienie
pewności siebie oraz utwierdzenie w przekonaniu, że każdy ma własną „super moc”, której nie da się
porównać jedną miarą z innymi. Osoby uczestnioczące uczą się czerpać również ze słabości, nie
traktując potknięć jako porażki. Odkrywają siłę motywacji. Potrafią dostrzec „moc” drugiej osoby bez
oceniania po pozorach.

Oswajamy emocje.
Warsztaty, których celem jest poznanie emocji, uczuć, stanów. Ćwiczenie ich rozpoznawania i
wyrażania. Dzieci uczą się radzenia sobie z silnymi emocjami. Poprzez działania twórcze poznają w
jaki sposób można je wyrażać.

W różnorodności siła.
Warsztaty kształtujące postawę akceptacji, mają na celu odkryć potencjał różnorodności i
wyjątkowości cech osób z grupy. Dzieci i młodzież uczą się empatii, tolerancji i poszanowania swoich
praw. Warsztaty mają zachęcać do lepszego poznania drugiego człowieka, jego potrzeb, uczuć,
zainteresowań, marzeń, umiejętności oraz tego, by zbyt pochopnie i stereotypowo nikogo nie oceniać.

Sztuka komunikacji.
Warsztaty, których celem jest kształtowanie relacji w grupie, wzmacnianie pewności siebie oraz
wzajemne poznanie i porozumienie. Dzieci i młodzież kształtują umiejętność posługiwania się
językiem tzw. „dobrej komunikacji”, która zapobiega konfliktom, ułatwia poszukiwanie kompromisów.
Rozwijają techniki aktywnego słuchania oraz precyzję wypowiedzi.

Akceptuj – nie hejtuj!

Warsztaty dotyczące hejtu, który obecny jest nie tylko w Internecie. Mają na celu zweryfikowanie wiedzy dotyczącej języka, którym hejt się posługuje, zwrócenia uwagi na przekazywane treści oraz wzmocnienie wrażliwości i postawy akceptacji. Osoby uczestniczące w spotkaniu wypracują sposoby radzenia sobie z hejtem oraz przećwiczą możliwości reagowania na zjawisko. Nauczą się również języka wspierającego i opartego na akceptacji. W ostatniej części warsztatów stworzą kampanię antyhejtową.


Temat ustalony dla klasy w porozumieniu z nauczycielem lub pedagogiem szkolnym.
Istnieje możliwość poprowadzenia warsztatów w oparciu o potrzeby grupy klasowej.
Zajęcia trwają: dla klas III około 2 godz., dla klas IV – VIII około 3 godziny.

OFERTA WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ AGNIESZKĘ PIERZCHALSKĄ DLA OD KLAS V-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

DUŻE SŁOWA EMOCJE-KOMUNIKACJA- ASERTYWNOŚĆ –SZACUNEK

Warsztat przeznaczony dla klas, w których uczniowie mają trudność z porozumiewaniem się czy wyrażaniem własnego JA w obawie przed niezrozumieniem innych. Podczas warsztatu porozmawiamy o tym: czym są emocje i jakie je mamy, na czym polega asertywność, jak można się komunikować by niezależnie od sympatii szanować innych. Uczniowie poprzez pracę samodzielną jak i w grupach dowiedzą się, dlaczego złość jest ważna oraz dlaczego warto porozumiewać się asertywnie. Warsztat zakończy się stworzeniem plakatu o szacunku, który wezmą ze sobą, by mógł zaistnieć on w przestrzeni szkoły lub klasy.

JESTEM WAŻNY/WAŻNA – SAMOOCENA 

Warsztat przeznaczony dla klas, w których znajdują się osoby bardzo skryte, nieśmiałe, czasem mierzące się w związku z tym z hejtem w grupie. Ale również dla klasy, w której widać grupy lub osoby, które „górują” nad innymi w niezdrowy sposób. Celem warsztatu jest podniesienie samooceny oraz budowanie własnej wartości w oparciu o zasoby i wartości zarówno pojedynczych osób jak i całej klasy. Ćwiczenia warsztatowe pozwolą uczniom odkryć, co mają w sobie fajnego i czym kierują się w życiu. Pokażemy ile ich łączy, ale i to, że to co ich dzieli może tworzyć wspólne dobro przez różnorodność. Zajęcia zakończą się stworzeniem wspólnego projektu, który w zamyśle ma znaleźć się w przestrzeni szkoły lub klasy dla poczucia sprawczości i wspólnoty klasy.

NIE MUSISZ MNIE LUBIĆ, ALE BĄDŹ FAIR 

Warsztat przeznaczony dla klas, w których można zauważyć pewne oznaki wrogości wśród niektórych uczniów, grup klasowych. Celem warsztatu jest poszerzenie perspektywy uczestników na akceptację, szacunek i tolerancję wobec osób, które niekoniecznie darzą sympatią, hejtują, kierują zachowania agresywne. Uczniowie w ćwiczeniach warsztatowych popracują nad tym, że nielubienie kogoś jest ok, a jednocześnie pracować będą nad szacunkiem, życzliwością i tolerancją wobec osób, z którymi niewiele ich łączy. Na zakończenie wypracują projekt w temacie bycia fair, który ma znaleźć miejsce w przestrzeni szkolnej lub klasowej, by przypominać uczniom, że mimo różnic są w stanie stworzyć coś wspólnego.

RESET – ZACZNIJMY POZNAWAĆ SIĘ OD NOWA

Warsztat przeznaczony dla klas, w których zauważany jest wyrazisty podział na grupy wzajemnie stosujących wobec siebie wykluczenia i wszelkiego rodzaju zachowania agresywne prowadzące do zwiększenia konfliktów. Celem warsztatu jest próba otwarcia grup na nowe relacje, poszerzenie perspektywy na inne osoby, odnalezienia wspólnych wartości i celów. Wspólna praca warsztatowa będzie polegać na odkryciu, jakie oczekiwania uczniowie mają wobec grupy, a co sami mogą grupie dać. Praca nad emocjami ma odkryć wartość złości i szacunku. Zakończeniem będzie stworzenie plakatu w temacie tolerancji na różnorodność, który ma przypominać uczestnikom, że mimo różnic mogą pracować wspólnie.

Warsztaty trwają około 2,5 godziny.


OFERTA WARSZTATÓW W MAJSTERKOWNI – BEZPŁATNYM WARSZTACIE STOLARSKIM DLA MIESZKAŃCÓW TORUNIA

Dzieci odkrywają Majsterkowanię – bezpłatny warsztat dla mieszkańców Torunia, poznają urządzenia, omawiamy zasady bezpieczeństwa, zobaczą jak działa piła. Po części teoretycznej zmajsterkują dla siebie medal 🙂

Warsztat trwa około 1 godziny.

* W związku z przeniesieniem się Majsterkowni do innego budynku ( Grunwaldzka 38), pracujemy nad wznowieniem warsztatów od wiosny 🙂


Za warsztaty dla klas pobieramy symboliczną opłatę 3 zł za każdego uczestnika 🙂